Prometna bojanka za djecu

 

Najnovija istraživanja pokazuju da najmanje petero djece svakodnevno strada u prometu. Dovoljan razlog da se nešto i poduzme! Što dijete ranije upozna opasnosti u prometu, to je manji rizik nastanka nesreće. Ovom bojankom želimo naše najmlađe uvesti u svakodnevnicu prometa i pomoći im prepoznati opasne situacije. Potrebna nam je Vaša pomoć u realizaciji ove važne mjere podučavanja. Možete pomoći svojim oglasnim poljem koje pozitivno djeluje na cjelokupni dojam, a time pomoći i djeci svojih kupaca i suradnika. Zamislite da ovom akcijom možemo zajedno spasiti barem jedan dječji život!

Format: DIN A5

 mb_q

 

DROGE

 

IPA (Međunarodno udruženje policajaca) -Sekci­ ja Hrvatska  se aktivno uključila u aktivnosti pro­ fesionalnih policijskih organizacija u Europskoj Uniji za poboljšanje društvenih uvjeta  i okolnosti, zbog kojih  su djeca najčešće žrtve.

Podaci iz posljednjih godina govore da preproda­ vači  droga  danas  svoje  nove  žrtve  traže  među najmlađima, u školama. U okviru  aktivnosti, koje su  u tijeku u  EU u  borbi  protiv raspačavanja   i zlouporabe  droge, IPA će izdati brošuru  DROGE. S rizikom, koji predstavljaju droge, želimo upoz­ nati  prije  svega osnovnoškolce  i njihove  roditel­ je, te  potaknuti njihovu suradnju i povezivanje s  centrima  za  prevenciju, domovima   zdravlja,

školama  i policijom. Brošura  je besplatna. Izdavanje  financiramo sredstvima koja  prikupljamo prodajom oglasnog  prostora  u samoj brošuri.

Vjerujemo da ćete zakupom oglasnog prostora poduprijeti naša nastojanja i omogućiti izdavanje ove važne publikacije.

Format: DIN A5

 mb_q

 

NASILJE

 

IPA - Sekcija Hrvatska se aktivno uključila u aktivnosti profesionalnih policijskih organizacija u Europskoj uniji za poboljšanje društvenih uvjeta i okolnosti, zbog kojih su djeca najčešće žrtve.

Posljednjih godina smo, nažalost svakodnevno, svjedoci nasilja koje se događa u okolini u kojoj živimo i radimo. Nažalost crnu statistiku čine i maloljetnici kao žrtve, ali i kao počinitelji, danas je svako peto dijete izloženo nasilju. Upravo zato IPA izdaje brošuru kojom će upozoriti na ovaj problem, te pomoći djeci, roditeljima i nastavnicima kod suočavanja s nasiljem. Cilj projekta je smanjiti i spriječiti društveno neprihvatljivo ponašanje te pomoći žrtvama nasilja. Brošura je besplatna. Izdavanje financiramo sredstvima koja prikupljamo prodajom oglasnog prostora u samoj brošuri.

Vjerujemo da ćete zakupom oglasnog prostora poduprijeti naša nastojanja i omogućiti izdavanje ove važne publikacije.

Format: DIN A5

 mb_q

 

DŽEPNI KALENDAR

 

U skladu s aktualnom praksom unutar Međunarodne policijske udruge (IPA) posebno u zemljama Europske unije, IPA Hrvatska sekcija za 2014. godinu priprema izdanje kalendara svojih aktivnosti. Kalendar, uz termine aktivnosti svih klubova IPA i vaše promidžbene poruke, sadrži niz informacija o ovoj organizaciji, posebno o humanitarnim, znanstvenim, stručnim, športskim, kulturnim i umjetničkim postignućima u svim zemljama članicama. Izdanje je džepnog formata i ponijet će ga svaki član IPA-e u Hrvatskoj, mnogi pojedinci i predstavnici raznih institucija koji surađuju u provedbi aktivnosti ove renomirane svjetske policijske organizacije.

Veći dio sadržaja služi prezentaciji aktivnosti Hrvatske sekcije za 2014. godinu na internacionalnoj i nacionalnoj razini, kalendar predstavlja preventivne projekte IPA-e, koje provodi Hrvatska sekcija, na sigurnosti djece u prometu, suzbijanja ovisnosti o drogama i drugim oblicima ovisnosti, problematici s nasiljem među mladima i obitelji, pedofilijom i sl.

Svojim oglasom u ovom izdanju direktno podržavate rad IPA-e te omogućujete njegovo tiskanje i distribuciju.

Format: 105mm x 136mm

 mb_q

 

IPA Revija

 

IPA-Sekcija Hrvatska izdaje i IPA Reviju koja izlazi četiri puta godišnje. IPA Revijom se o aktivnostima IPA-e i njenih 20 klubova u Republici Hrvatskoj informiraju članovi i policijski korpus u cijelini, a dostupna je besplatno u svim policijskim postajama, policijskim objektima, tijelima lokalne uprave i samouprave, Sekcijama IPA u inozemstvu i mnogim drugim.

Format: DIN A4

rev10_10

rev2_09rev4_09rev9_09rev6_10