Keep in Touch

Imate li pitanja, neki komentar ili ideju za nas?
Napišite nam nekoliko rečenica, odgovori ćemo Vam što prije.

Telefon

+385 1 640 7174

Email

office@iv-nakladnistvo.hr

Adresse

Prilaz Ivana Visina br. 7, 10000 Zagreb

IV Nakladništvo d.o.o.

Član uprave: Mario Schulz

Prilaz Ivana Visina br. 7, 10 000 Zagreb

Telefon: (00385) 1 640 7174

Telefax: (00385) 1 640 7181

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Registarski sud: trgovački sud u Zagrebu

Matični broj: 2437155

OIB.: 61651285801

Pravna uputa:

Društvo IV Nakladništvo d.o.o. se u granicama mogućeg trudi da na ovoj internetskoj stranici stavlja na raspolaganje samo točne i potpune informacije. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za aktualnost, točnost i potpunost informacija stavljenih na raspolaganje na ovoj internetskoj stranici. Isto vrijedi također i za sve poveznice (link) na koje direktno ili indirektno upućuje ova internetska stranica. Društvo IV Nakladništvo d.o.o. nije odgovorno za sadržaj neke stranice, do koje se dolazi preko poveznice (linka). Zadržavamo si pravo na izmjene i dopune informacija stavljenih na raspolaganje, i to bez prethodne najave. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravima. Društvo IV Nakladništvo d.o.o. ne odgovara za direktne ili indirektne štete, uključujući i izgubljenu dobit, koje nastanu na temelju ili u svezi s informacijama koje se stavljaju na raspolaganje na ovoj web stranici.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

IV Nakladništvo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom u Prilaz Ivana Visina 7, OIB: 61651285801 (dalje u tekstu: “IV“) je odlučan i predan u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihove obrade. Ova Politika Privatnosti objašnjava jednostavnim i jasnim riječima razloge i način na koji prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, zasnivanja i ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa te Vaša prava i mogućnosti koje imate u tom pogledu.

1) Tko je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka
IV je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka. Pored IV-a za Vaše osobne podatke odgovorna je i IV Grupa. IV Grupa označava:

 • IPA-Verlagsgesellschaft mbH, Gmeinergasse 1 – 3, 8073 Feldkirchen bei Graz, Austrija;
 • Informations- und Verlagsgesellschaft mbH, Thalerhofstr. 28, 8073 Feldkirchen bei Graz, Austrija;
 • Informations- und Verlagsgesellschaft mbH, Leonhardstr. 2, 82008 Unterhaching/München, Njemačka;
 • Informationsverlag Schweiz GmbH, Grundstr. 18, 6343 Rotkreuz, Švicarska;
 • Informationsverlag Holding AG, Grundstr. 18, 6343 Rotkreuz, Švicarska;
 • IV-Nakladatelstvi s.r.o., Konevova 2660/141, 130 00 Prag, Češka;
 • IV Zalozba d.o.o., Pivolska cesta 1, 2311 Hoce, Slovenija.

Vaše podatke će konkretno obrađivati IV kao voditelj obrade i ujedno stranka - izvršitelj temeljem pravnog posla sklopljenog s Vama. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti ustupljeni IV Grupi kao i ostalim fizičkim i pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti).

2) Koje osobne podatke obrađujemo
Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

 • podatke za ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, prebivalište, osobni identifikacijski broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštansku adresu, poslovnu adresu, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, elektroničku poštu (e-mail);
 • podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja te provođene zakonskih obveza u odnosu na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma i podatke o bonitetu kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale odnosne informacije;
 • daljnje poslovne informacije koje su nužno potrebne u svrhu izvršenja obveza iz ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i nalozi;
 • ukoliko je primjenjivo, broj koji Vam dodjeljujemo prilikom ostvarenja ugovornog odnosa i pomoću kojega pratimo sve aktivnosti vezano uz ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa;
 • već ranije i neovisno od naše aktivnosti objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;
 • detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.) kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa.

3) Kako prikupljamo osobne podatke
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

 • kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • kada Vi stupite u kontakt s nama neposredno ili putem elektroničkih komunikacija ili putem obrasca za kontakt koji se nalazi na našoj web stranici www.iv-nakaldnistvo.hr i/ili s našim djelatnicima s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa, a posebice u trenutku procesuiranja narudžbe za izvršenje naših usluga;
 • kada naši djelatnici stupe u kontakt s Vama ili pravnom osobom u kojoj ste dioničar, imatelj poslovnih udjela, imatelj neposrednog ili posrednog ekonomskog interesa ili obnašate odgovarajuću funkciju uključujući radni odnos, s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;
 • u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;
 • u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke putem trećih strana. Primjerice osobne podatke možemo prikupljati od pravne osobe s kojom ste poslovno povezani, drugih pravnih osoba s kojima je Vaša pravna osoba poslovno povezana, drugih javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika.

 

4) Jeste li ste nam dužni dati osobne podatke
Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu nema nikakvih negativnih ili štetnih posljedica ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Međutim postoje okolnosti kada IV ne može poduzeti poslovne aktivnosti uključujući pravne radnje bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za procesuiranje Vaših narudžbi, uputa, zahtjeva i molbi, u svrhu slanja promidžbenog materijala, reklamiranja naših proizvoda i usluga, zasnivanja obvezno-pravnog odnosa. U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova. Potpisom Općih uvjeta ugovora IV-a naručitelj i potpisnik narudžbe potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i prihvaćaju ustupanje osobnih podataka sukladno ovdje utvrđenim uvjetima.

5) Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke
Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (“Dozvoljene svrhe“):

 • u svrhu marketinga, promidžbe i propagande te izrade i dostave promidžbenog materijala;
 • u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obveza iz istog uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog;
 • u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;
 • u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s Vama;
 • u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u naše poslovne prostorije, IT i komunikacijski sustav, on-line platforme, Internet stranice;
 • u svrhu identificiranja osobe ovlaštene na zastupanje naših ugovornih partnera, potpisivanja narudžbi i prihvata ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa s nama;
 • u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;
 • u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje;
 • za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

U slučajevima u kojima ste nam dali izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka, Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u sljedeće svrhe:

 • u svrhu ostvarivanja kontakta s Vama u pogledu proizvoda i usluga koje nudimo uključujući slanje brošura, ponuda, newsletter-a;
 • analizu tržišta i druge promotivne aktivnosti IV-a.

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slati ćemo Vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 • ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;
 • obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: “GDPR“).

6) S kime možemo dijeliti Vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:
Vaše osobne podatke možemo prenositi unutar IV Grupe na povjerljivoj osnovi kada je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih obveza, za administrativne svrhe, u svrhu izdavanja računa, u svrhu dodatne zaštite Vaših osobnih podataka (“back-up“), radi ostvarenja i zaštite naših na ugovoru utemeljenih prava i pravnih interesa kao i u slučaju ostalih opravdanih poslovnih svrha.
Ukoliko ste naš poslovni partner Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa (primjerice tiskare), agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.
Vaše osobne podatke možemo dijeliti na povjerljivoj osnovi s trećim osobama u svrhu pribavljanja Vašeg mišljenja u odnosu na kvalitetu naših proizvoda i usluga kako biste nam pomogli da poboljšamo kvalitetu naših proizvoda i usluga.
Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s Vama.
Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju IV ostaje u cijelosti odgovoran prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.
Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica.
U ostalome Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela odnosno tijela s javnim ovlastima.

7) Osobni podaci trećih osoba koje nam dostavljate
Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice nekoga od Vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti. Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka, uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošene prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

8) Zaštita osobnih podataka
Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku, biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka kod nas, u IV Grupi ili kod naših ugovornih partnera.

9) Prijenos osobnih podataka
IV je dio IV Grupe koja djeluje u nizu zemalja Europske Unije i Švicarskoj. Mi možemo prenositi Vaše osobne podatke u Dozvoljene svrhe unutar IV Grupe. U slučaju širenja poslovanja IV Grupe na nove zemlje to potencijalno može značiti prijenos osobnih podataka u one zemlje koje ne osiguravaju isti stupanj zaštite osobnih podataka kao što je to u Hrvatskoj. Ukoliko će to biti slučaj, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske. Ovo se osigurava između ostalog primjenom standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske Komisije (Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje). U slučaju takvog prijenosa, IV i član IV Grupe kojemu se dostavljaju osobni podaci osiguravaju stupanj zaštite kako to zahtjeva Uredba. U slučaju prijenosa osobnih podataka na treće osobe IV i IV Grupa će osigurati da i navedene osobe pružaju isti nivo zaštite kakav pruža IV.

10) Izmjene osobnih podataka
Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaš e-mail, adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na slijedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. IV nije odgovoran za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

11) Koliko dugo čuvamo osobne podatke
Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem neke druge pravne osnove (primjerice zakonskih obveza). U svakome slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

12) Kolačići
a. Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici www.iv-nakladnistvo.hr
Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je Vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo Vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.
b. Korištenje kolačića (cookies)
Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na našim web stranicama u potpunosti je Vaša. Treba napomenuti da našim web stranicama funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.
c. Što su kolačići?
Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše web stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom Vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – naše web stranice ne mogu pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.
Kako bi kolačiće mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam Vaša privola.
d. Vrste kolačića

 • Kolačići sesije i Trajni kolačići

· Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.

· Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.

 • Kolačići prve i treće strane

· Kolačići prve strane (first-party cookies) - izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.

· Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.

 • Neophodni i ostali kolačići

· Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su 8e4c1e83e4e1902f1df9650cecec1a67 kolačići i fmalertcookies kolačići.

· Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.

· Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili Vaše željene usluge dijeljenja.

· Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

e. Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

 • 8e4c1e83e4e1902f1df9650cecec1a67

· Kolačići s imenom 8e4c1e83e4e1902f1df9650cecec1a67 sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

· Kolačići prve strane - Ova internet stranica

· Sesijski kolačić

 • fmalertcookies

o Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo Vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u Vašem pregledniku.

o Kolačići prve strane - Ova internet stranica

o Sesijski / Trajni kolačić (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 mjeseca)

f. Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.
Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.
Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na Vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

 

13) Vaša prava
Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate: (i) pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to); (ii) pravo uvida u prikupljene osobne podatke; (iii) pravo pristupa i dobivanja informacija; (iv) pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo; (v) pravo zatražiti izmjenu/ispravak prikupljenih osobnih podataka ili ograničavanje obrade; (vi) pravo na brisanje osobnih podataka; (vii) pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka; (viii) pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanje elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet sa ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotriti ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, Vašu pritužbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, http://azop.hr/). Na Vaš zahtjev dostavit ćemo Vam ažurirane kontakt podatke tijela nadležnog za zaštitu osobnih podataka.

14) Izmjene Politike privatnosti
Ova Politika privatnosti sastavljena je 25. svibnja 2018.g. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. U slučaju takvih izmjena, izmjene ćemo objaviti na našoj Internet stranici ili na drugi način. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

15) Kako nas kontaktirati
Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pisanim putem slanjem pismena na sljedeću poslovnu adresu unutar sjedišta IV-a: IV Nakladništvo d.o.o., odjel za pristup informacijama i zaštita podataka, Prilaz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb.

 

IV Nakladništvo d.o.o.